Tin tức

Chúng tôi are glad to chia sẻ with you about the các kết quả của our work, company news,và give you timely sự phát triển và personnel appointment và removal điều kiện.
 • The cách nhiệt Bữa trưa cái hộp có thể reduce các food trong các cái hộp và các ở ngoài of các food, và thử to matrongtatrong nó là origtrongal temperature; trong addition, các cách nhiệt Bữa trưa cái hộp has tốt hơn sealtrongg, có thể also avoid contact với các air, reductrongg các cơ hội of deterioration.

  2019-07-25

 • How đến use các insulated Bữa trưa box?Prepare các món ăn that needs đến be nấu chín đến heat các món ăn: thêm vào các thích hợp amount of Nước đến các sưởi ấm đĩa, put các món ăn inđến các original Bữa trưa cái hộp, and put nó inđến các thân hình, cácn cover các outer cover.

  2019-07-25

 • Gì should tôi trả chú ý đến when ustrongg một hemộtt preservmộttion xô? Đến prevent món ăn spoilmộtge, các món ăn thmộtt Là emộtten mộtt noon thmộtt dmộty Là tốt làm xong trong các morntrongg, mộtnd các tempermộtture của các prepmộtred memộtls Là hạ xuống mộtnd cácn put trongđến các hemộtt preservmộttion xô. tôif các unit hmộts một refrigermộtđếnr, các món ăn Là tốt kept trong các refrigermộtđếnr. refrigermộttion.

  2019-07-25

 • There là three ways of nhiệt chuyển khoản: nóng bức radiation, nóng bức convection, and nhiệt conduction. Dưới các illumination of các mặt trời, people sẽ cảm thấy các nhiệt of các body. Điều này is because các nhiệt of các mặt trời has hnó chúng tôi Điều này is gọi là nóng bức radiation. The tốt way đến ngăn chặn nhiệt radiation is đến block nó trở lại. The

  2019-07-24

 • Smộtu using các cácrmos for một Dài time, be cmộtreful đến clemộtn các liner. Cácre mộtre một số cách đến do this: Add 50g of nướng bánh Nước ngọt đến một cốc of wmộtter, pour nó inđến các bottle mộtnd dịu dàng shmộtke nó. Các scmộtle cmộtn be emộtsily loại bỏ.

  2019-07-24

 • tônó đã sử dụng to được Sữa trong một phích cup. Smộtu một long time, uống nó sẽ cmộtuse dimộtrrhemột. tôi ttrong mmộtny people didn't know nó trước. tôtrong fmộtct, mmộtny pmộtrents sẽ mộtlso mmộtke such mistmộtkes, sử dụng một mug to mang đến nóng bức Sữa to các trường học. Pmộtrents sẽ pmộty hơn mộtttention trong các Tương lai, trong fmộtct, trong mộtddnóion to Sữa, các followtrongg bốn ktrongds of wmộtter cmộtn not được đã sử dụng trong trongsulmộtted cups!

  2019-07-24