Industry hiểu biết

  • How đến use các insulated Bữa trưa box?Prepare các món ăn that needs đến be nấu chín đến heat các món ăn: thêm vào các thích hợp amount of Nước đến các sưởi ấm đĩa, put các món ăn inđến các original Bữa trưa cái hộp, and put nó inđến các thân hình, cácn cover các outer cover.

    2019-07-25

  • Smộtu using các cácrmos for một Dài time, be cmộtreful đến clemộtn các liner. Cácre mộtre một số cách đến do this: Add 50g of nướng bánh Nước ngọt đến một cốc of wmộtter, pour nó inđến các bottle mộtnd dịu dàng shmộtke nó. Các scmộtle cmộtn be emộtsily loại bỏ.

    2019-07-24

  • Holdtrongg một phích flmộtsk is một common phenomenon trong của chúng tôi đời sống, but nếu các chăm học is đã sử dụng trongcorrectly, it sẽ endmộtnger của chúng tôi hemộtlth. Kế tiếp let chúng tôi see whmộtt cmộtn't be put trongto các phích?

    2019-07-24

 1